Juma, sentyabr 24, 2021
Asosiy Teglar tanaffus

Kirish: break

3 kunlik ibodat va oilani buzish uchun ro'za tutish ...

5
2 Shohlar 5:25 Lekin u ichkariga kirib, xo'jayinining oldida turdi. Elishay undan so'radi: - Gaxazi, qaerdan kelding? Va u aytdi ...

Moliyaviy la'natni yo'q qilish uchun xalos qilish ibodatlari

3
Raqamlar 23: 8 Xudo la'natlamagan kishini qanday la'natlayman? Yoki Egamiz unga qarshi chiqmagan odamga qanday qarshi turaman? Bugun har bir la'nat ...

Qanday qilib xalos qilish ibodatlari orqali ruhiy nikohni buzish kerak

Ishayo 49: 24-25: 24 o'lja qudratli kishidan olinadimi yoki qonuniy asir qutqariladimi? 25 Ammo Xudovand shunday deydi: Hatto asirlar ...

La'natlar va afsunlarni buzish uchun 20 ta ibodat

11
2 Shohlar 2: 18-22: 18 Va ular yana uning oldiga kelishganda (u Erixoda qolgani uchun), u ularga dedi: Men aytmadimmi ...

Oila la'natlarini sindirish uchun ibodat

2
Galatiyaliklarga 3: 13-14: 13 Masih bizni la'natlab, qonunning la'natidan qutqardi.